Samurai Kitsune- Kuronuma Mochizuki

hice dos versiones!