Miu Furinji Fan Art 2

Otro dibujo de la waifu de kenichi