J. Swedberg + She-Hulk

  • 028_JSwedberg_339441.jpg
  • 027_SheHulk_339442.jpg
JACLYN SWEDBERG:

  • Retrato simple de Jaclyn Swedberg (modelo estadounidense).
  • Lápiz HB, Hoja A4.

SHE-HULK:

  • Dibujo de She-Hulk (personaje de Marvel Comics, creado por Stan Lee and John Buscema en 1980).
  • Lápiz HB, Hoja A4.