el trazo del dia

El trazo del dia 
El amor aplasta
tinta china en papel opalina